[Ivašina, Natalja; Janovec, Ladislav; Rudenka, Alena. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině]

Source document: Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 251-253
Extent
251-253
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2012 (MUNI/A/0762/2011).
Document