[Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda ; Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování ; Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen]

Title: [Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda ; Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování ; Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen]
Source document: Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 265-267
Extent
265-267
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-6112-5.
Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování [2 CD-ROM]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Požadavky na systém: MS Excel, prohlížeč obrázků (JPG), textový editor. ISBN 978-80-210-6141-5.
Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-6140-8.
Rights access
embargoed access