Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia philosophica
2013, vol. 60, iss. 1

Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1803-7445 (print)
ISSN: 2336-453X (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[3]-18 Morální světový názor : k Hegelově kritice praktického rozumu transcendentální filosofie Viewegh, Klaus | pdficon
[19]-28 Spásná trýzeň : Miguel de Unamuno a nesmrtelnost Zbudilová, Helena | pdficon
[29]-36 Pelikánova reflexe Hoppeova díla Hořínková Kouřilová, Lenka | pdficon
[37]-46 Existencialismus a české myšlení 1945–1948 Zouhar, Jan | pdficon
[47]-64 Euklidovský prostor a zorný prostor jako estetický problém Padilla Gálvez, Jesús | pdficon
[65]-83 F. A. Hayek a náboženství : liberalismus, věda a víra Hrdlička, Vladan | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
[85]-89 Sémantika a překlad (nejen Lockova "understanding") Dokulil, Miloš | pdficon
Recenze – Book reviews
[91]-93 [Masaryk, Tomáš Garrigue. Univerzitní přednášky I., Praktická filozofie] Dokulil, Miloš | pdficon
93-97 [Cointet, Jean-Paul. Hippolyte Taine: un regard sur la France] Holzbachová, Ivana | pdficon
97-100 [Ossowska, Maria. Měšťanská morálka] Holzbachová, Ivana | pdficon
100-103 [White, Hayden V. Metahistorie: historická imaginace v Evropě devatenáctého století] Holzbachová, Ivana | pdficon
103-104 [Martinkovič, Marcel, ed. Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí] Zouhar, Jan | pdficon
104-107 [Bláha, Petr. Zotročení svobodou: (filosofický pokus o genealogii moderního otroctví)] Hrubec, Marek | pdficon
107-110 [Heath, Joseph; Potter, Andrew. Kup si svou revoltu!] Horyna, Břetislav | pdficon
110-117 [Floss, Karel. Hledání duše zítřka] Gabriel, Jiří | pdficon
[120]-[121] Studia philosophica | pdficon

Search


Advanced Search

Browse