Periodická soustava základních morálních prvků

Variant title
The periodic table of foundational moral elements
Author: Brázda, Radim
Source document: Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 2-3, pp. [31]-53
Extent
[31]-53
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem textu je ukázat změnu přístupu ke zkoumání morálních fenoménů v posledních desetiletích. Nejprve ukážu na krátké sondě do dějin vědy 19. století (medicína, chemie) paralely s vývojem soudobé etiky. Dále naznačím, jak evoluční biologie ve spolupráci s neurovědami umožnila s pomocí hierarchického redukcionismu proniknout k základním prvkům morality. Prostřednictvím analogie s periodickou tabulkou chemických prvků představím možnosti identifi kace základních morálních prvků. Uvedu, jak naturalistický přístup hierarchického redukcionismu umožňuje postupné a přesnější explikace morálních fenoménů. V závěru předložím dva ilustrativní příklady naturalistického redukcionismu, s jehož pomocí lze v etice dosáhnout empiricky podložených vysvětlení některých morálních fenoménů, která byla dosud nedostupná.
The goal of the paper is to show how the approach to the investigation of moral phenomena has changed in the past decades. First, I inquire into the history of science of the 19th century (medicine, chemistry) and I show a parallel with the development of contemporary ethics. Next, I suggest how evolutionary biology in collaboration with neuroscience has used hierarchical reductionism to arrive at the foundational elements and mechanisms of morality. In an analogy with the periodic table of chemical elements, I show the possibility of identifying the foundational elements of morality. I argue that naturalistic approach of hierarchical reductionism will gradually enable a more exact explication of moral phenomena. Finally, I present two illustrations of naturalistic reductionism that enable ethics to reach empirically verifiable explanations of some moral phenomena in an unprecedented extent.
Document
References:
[1] Alchin, D. (2009). Evolution of Morality . Dostupné z: http://www1.umn.edu/ships/evolutionofmorality/

[2] Bernard, C. (1961). Život a dílo . Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

[3] Crockett, M. (2012). Beware neuro-bunk . Dostupné z: http://www.ted.com/talks/molly_crockett_beware_neuro_bunk.html.

[4] Crockett, M. J., Clarc, L., Hauser, M. D., & Robbins, T. W. (2010). Serotonin selectively infl uences moral judgment and behavior through effects on harm aversion . Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A., 107(40), 17433–17438.

[5] Dalton, J. (1893). Foundations of the Atomic Theory . Edinburgh: William F. Clay.

[6] Damasio, A. (1994). Descartesův omyl: Emoce, rozum a lidský mozek . Praha: Mladá fronta.

[7] Damasio, A. (2004). Hledání Spinozy . Praha: Dybbuk.

[8] Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene . Oxford: Oxford University Press.

[9] Descartes, R. (2002). Vášně duše . Praha: Mladá fronta.

[10] Gazzaniga, M. S. (2005). The Ethical Brain . New York: Dana Press.

[11] Greene, J. D. (2002). The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth about Morality and What to Do about It (Doctoral Dissertation). Princeton: Princeton University. Dostupné z: www.wjh.harvard.edu/~jgreene/GreeneWJH/Greene-Dissertation.pdf

[12] Greene, J. D., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? Trends in Cognitive Sciences, 6(12), 517–523. | DOI 10.1016/S1364-6613(02)02011-9

[13] Greene, J. D., Nystrom, L. E., Engell, A. D., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2004). The Neural Bases of Cognitive Confl ict and Control in Moral Judgment . Neuron, 44(2), 389–400. | DOI 10.1016/j.neuron.2004.09.027

[14] Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An FMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment . Science, 293(5537), 2105–2108. Dostupné z: www.wjh.harvard.edu/~jgreene/GreeneWJH/Greene-et-al-Science-9-01.pdf | DOI 10.1126/science.1062872

[15] Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis. Finding Modern Truth in Ancient Wisdom . New York: Basic Books.

[16] Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour II. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 17–52. | DOI 10.1016/0022-5193(64)90039-6

[17] Hauser, M. (2006). Moral Minds: How Nature Designed a Universal Sense of Right and Wrong . New York: Harper Collins.

[18] Chiao, J. Y., & Blizinsky, K. D. (2009). Culture-gene coevolution of individualism-collectivism and the serotonin transporter gene . Dostupné z: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/10/27/rspb.2009.1650.full.pdf+html

[19] Churchland, P. (2011). Braintrust. What Neuroscience Tells Us about Morality . Woodstock: Princeton University Press.

[20] Illes, J., & Sahakian, B. J. (Eds.). (2011). The Oxford Handbook of Neuroethics . Oxford: Oxford University Press.

[21] Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé . Příbram: Jan Melvin Publishing.

[22] Maynard Smith, J. (1982). Evolution and the Theory of Games . Cambridge: Cambridge University Press.

[23] McCrae, R., & Costa, P. (1997). Personality trait structures as a human universal . American Psychologist, 52(5), 509–516. | DOI 10.1037/0003-066X.52.5.509