Obsah

Author: Šída, Petr
Source document: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Editor: Klápště, Jan; Editor: Měřínský, Zdeněk. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 7-9
Extent
7-9
Type
Table of Contents
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document