Úvod

Author: Šída, Petr
Source document: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Editor: Klápště, Jan; Editor: Měřínský, Zdeněk. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 11-13
Extent
11-13
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document