Rejstřík

Author: Mařík, Jan
Source document: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Editor: Klápště, Jan; Editor: Měřínský, Zdeněk. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 165-166
Extent
165-166
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document