Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví

Author: Hrubý, Petr
Contributor: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Place of publication: Praha
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Publication year: 2011
Extent: 307 s. + 1 složka (5 složených plánků)
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 9
ISBN: 9788073083434
Link to MU library catalogue: 000702076
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

Search


Advanced Search

Browse