[Zusammenfassung]

Author: Hrubý, Petr
Source document: Hrubý, Petr. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, pp. 289-307
Extent
289-307
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document