Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1

Contributor: Měřínský, Zdeněk (editor) ; Klápště, Jan (editor) ; Magar, Bernd (translator) ; Charvátová, Irma (translator) ; Long, Tony (translator)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2008
Extent: 226 s.
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; I
ISBN: 9788021047495
Link to MU library catalogue: 000568153
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

3-4 Úvodem Měřínský, Zdeněk | pdficon
5-6 Zum Gellet Měřínský, Zdeněk | pdficon
7-13 Archeologická (ne)čitelnost nomádů (na příkladě Mongolů - Chalchů) Čermáková, Eva | pdficon
14-27 Spory o moravské diluvium Jana Kniese Kostrhun, Petr | pdficon
28-35 Lengyelské osídlení střední Moravy : (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavadních pramenů) Kalábková, Pavlína | pdficon
36-41 Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov Kuča, Martin | pdficon
42-68 Zahloubené objekty na sídlišti lidu kultury nálevkovitých pohárů v Opavě-Vávrovicích prizmatem interpretace a statistiky Stabrava, Pavel | pdficon
69-83 K problematike spoločenského postavenia metalurgov v dobe bronzovej : hroby metalurgov z územia Čiech, Moravy a Slovenska Pančíková, Zuzana | pdficon
84-106 Bronzové nože, dýky a meče z hrobových celků lužické kultury v Horním Slezsku Juchelka, Jiří | pdficon
107-122 Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách Novák, Miroslav | pdficon
123-138 Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány Parma, David | pdficon
139-144 Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání Goláňová-Vlasatíková, Petra | pdficon
145-153 Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous Jílek, Jan | pdficon
154-174 Nové sídlištní nálezy tzv. zlechovského horizontu na jižní Moravě Zeman, Tomáš | pdficon
175-186 Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska Vachůt, Petr | pdficon
187-198 Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání) Bláha, Radek | pdficon
199-201 Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko Mertlová, Kateřina | pdficon
202-207 Upřesnění metod určujících biologický věk staroslovanských dětí Křivanová, Michaela | pdficon
208-211 Metody genetického určení pohlaví u kosterního materiálu Vaňharová, Michaela | pdficon
212-215 Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě Tvrdý, Zdeněk | pdficon
216-221 Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci Šín, Lukáš | pdficon
222 Seznam použitých zkratek | pdficon
223 Seznam autorů | pdficon

Search


Advanced Search

Browse