Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Etnologické studie

Vydavatel: Masarykova univerzita
Vydáváno: 2006-dosud

Popis: Ediční řada vydávaná od r. 2006 Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Popis: Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2006.
Poznámka: Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
Poznámka: By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.

Archiv:

1-
1 Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie (2006)
2 Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury (2007)
3 Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy) (2007)
4 Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici (2007)
5 Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury (2009)
6 Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století (2009)
7 Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla (2010)
8 Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí (2011)
9 Archaické jevy tradiční kultury na Moravě (2011)
10 Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice (2011)
11 Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury (2011)
12 Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu (2012)
13 Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie (2012)
14 Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu (2013)
15 Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko (2013)
16 Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii (2014)
17 Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu (2014)

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet