Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Etnologické materiály

Published: 2009-present

Description: Ediční řada Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která vychází od r. 2009.
Description: Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2009.
Note: Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
Note: By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.

Archive:

Search


Advanced Search

Browse