Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie

Image
Contributor
Malacka, Emil (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie
Year of publication
2009
Extent
223 s.
Series
  • Etnologické materiály; 1
ISBN
9788021050792
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 616270
Description
  • Výběrová anotovaná bibliografie umožňuje snadnější orientaci v cenných materiálech, které české společenské časopisy druhé poloviny 19. století – Besedy lidu, Čas, Květy, Obzor, Osvěta, Světozor a Zlatá Praha – obsahují nejen z hlediska etnologického, ale také z historického, uměleckohistorického a literárního. Součástí publikace je úvodní studie o úloze novin a časopisů v českém společenském vývoji 2. poloviny 19. století, spojená s charakteristikou excerpovaných periodik. Jádrem publikace jsou dva bibliografické soupisy: první obsahuje autorsky seřazené textové příspěvky (2.563 záznamů), druhý soupis zahrnuje vyobrazení (1.146 záznamů). Pro lepší orientaci uživatele sestavil autor k textové i obrazové části věcné rejstříky a k textové části také rejstřík jmenný.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
Page Chapter number Title
5-8 1. | Úloha novin a časopisů ve společenském vývoji 2. poloviny 19. století se zvláštním zaměřením na národopisnou problematiku | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
9-20 2. | Charakteristika excerpovaných periodik | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
21-22 3. | Poznámka k třídění bibliografie | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
23-154 4. | Anotace textové části | pdf icon Malacka, Emil
hidden-section Anotace vyobrazení
Page Chapter number Title
155-204 5. | Anotace vyobrazení | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
205-209 6. | Rejstřík věcný I : (textová část) | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
210-211 7. | Rejstřík jmenný I : (textová část) | pdf icon Malacka, Emil
Page Chapter number Title
212-214 8. | Rejstřík věcný II : (vyobrazení) | pdf icon Malacka, Emil
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
215-216 9. | Seznam vyobrazení | pdf icon Malacka, Emil
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
217 10. | Ediční poznámka | pdf icon Malacka, Emil
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
218-[223] 11. | Summary | pdf icon Malacka, Emil