Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie

Contributor: Křížová, Alena (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Publication year: 2006
Extent: 265 s.
Series: Etnologické studie; 1
ISBN: 8023979841
Link to MU library catalogue: 000493520
Show more...
Rights access: fulltext is not accessible

Table of contents:

3 Úvodem | pdficon
7 Seznam autorů | pdficon
Kultura vesnice
[9]-26 Ze všedního života středověké vesnice : přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí (na příkladu archeologických nálezů z Konůvek) Měchurová, Zdeňka | pdficon
[27]-44 K ikonografii středověké vesnice : první poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu Válka, Miroslav | pdficon
[45]-58 Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů Doušek, Roman | pdficon
Řemeslo, živnosti, zemědělská výroba
[59]-73 Archaické mlyny a mlynárstvo v tradičnej kultúre Slovenska Mlynka, Ladislav | pdficon
[75]-83 Nástin historie perníkářského řemesla a postupné zlidovění jeho produkce Melzer, Miloš | pdficon
[85]-95 Středověké kořeny štamgastenství Atlman, Karel | pdficon
[97]-105 Vinařství na Moravě v 17. století Matuszková, Jitka | pdficon
Keramika, kachle, kamnářská plastika
[107]-120 Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury Loskotová, Irena | pdficon
[121]-139 Nové výzkumy novokřtěneckých fajánsí na Moravě Pajer, Jiří | pdficon
[141]-165 Nález raně novověké hrnčířské dílny v Kroměříži : příspěvek k poznání hrnčířské a kamnářské produkce biskupské Kroměříže 17. století Chybová, Helena | pdficon
[167]-183 Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství Kalinová, Alena | pdficon
Oděv, výšivka, dekor, ornament
[185]-200 Archaické součástky v lidovém oděvu Křížová, Alena | pdficon
[201]-219 Lidový oděv z východních Čech v archivních pramenech 18. až první poloviny 19. století : dílčí studie z Podorlicka Mertová, Petra | pdficon
[221]-230 Nejstarší výšivky ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea : odkaz spolku Vesna Nováková, Lenka | pdficon
[231]-249 Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na Slovensku Danglová, Oľga | pdficon
[251]-265 Kořeny ornamentu: původ a symbolika svastiky Rejsek, Miloš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse