Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy)

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Year of publication
2007
Extent
175 s.
Series
  • Etnologická studie; 3
ISBN
9788025410448
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 541062
Description
  • Snahy o poznání lidové kultury se dějinami Evropy prolínají již více než dvě staletí. Povahu tohoto zájmu vždy určovaly historické a společenské okolnosti, které měly rovněž podíl i na interpretaci zaznamenaných poznatků. V pozadí volby tématu práce byl záměr chápat poznání kultury lidu jako poodhalení nikoli strnulého, ale v přeneseném smyslu stále živého organismu, který můžeme sledovat v nejrůznějších současných formách a kde jen detailním výzkumem (v případě této práce na vybraných příkladech lidové tradice ve dvou moravských lokalitách Břestek a Hluk) můžeme určit směry jeho vývoje a proměn. Studie se dotýká různých aspektů vývoje lidové kultury a zaměřuje se i na její vztahy směrem k folklorismu a populární kultuře.
Note
  • Kniha byla vydána ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky – pracoviště Brno; část práce vznikla na základě grantového projektu IAA 9058401 Etnokulturní tradice v současně společnosti. Sondy do problematiky využívání a funkcí hudebního folkloru (2004-2007), který byl řešen v Etnologickěin ústavu Akademie věd (České republiky v Brně a v Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[5]-8 Předmluva | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
[9]-22 I. | Etnologie v proměnách historických a společenských východisek | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
[23]-86 II. | Kulturní paměť a "malé dějiny" : muzikant Josef Slezák z Břestku | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
[87]-148 III. | Obřad, obyčej, zvyk - rituál? : jízda králů v Hluku | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Doslov
Page Chapter number Title
[149]-153 Doslov | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
157 Prameny | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
158-170 Literatura | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Internetové zdroje
Page Chapter number Title
171 Internetové zdroje | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Seznam respondentů
Page Chapter number Title
172 Seznam respondentů | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
173-174 Seznam vyobrazení | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
175 Summary | pdf icon Pavlicová, Martina