Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří

Source document: Drápala, Daniel. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 143-160
Extent
143-160
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Kapitola je výstupem grantového projektu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Etnokulturní tradice Záhoří (konstanty a inovace) řešeného v roce 2010 a sumarizuje výsledky terénního výzkumu autora z let 2008–2011.
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license