Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice

Author: Jeřábek, Richard
Contributor: Jeřábková, Alena (editor) ; Křížová, Alena (editor) ; Kříž, Pavel (editor)
Corporation: Masarykova univerzita. Ústav evropské etnologie
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2011
Extent: 239 s.
Series: Etnologické studie; 10
ISBN: 9788021055841
Link to MU library catalogue: 000692343
Show more...
Rights access: fulltext is not accessible

Table of contents:

6-7 Předmluva Jeřábek, Richard | pdficon
8 Ediční poznámka Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel | pdficon
Terminologické a teoretické studie
11-18 Lidové umění a výtvarná kultura lidu : (pojmoslovné úvahy) Jeřábek, Richard | pdficon
19-27 Výtvarná kultura : (miniterminologie) Jeřábek, Richard | pdficon
28-36 Výtvarná kultura lidu : (pokus o systematizaci lidového a zlidovělého umění) Jeřábek, Richard | pdficon
37-42 Dichotomie: lidové a zlidovělé umění Jeřábek, Richard | pdficon
43-46 Lidová tradice jako zboží : (glosy k poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění) Jeřábek, Richard | pdficon
47-51 Století folklorismu : dva příklady použití pojmu folklorismus na počátku 20. století Jeřábek, Richard | pdficon
52-56 Marginálie k interdisciplinárnímu postavení národopisu povšechně a ke vztahu národopisu a historie umění konkrétně Jeřábek, Richard | pdficon
Ikonografické a metodologické studie
59-63 Odraz běhu života ve zlidovělé ikonografii : (na příkladu české lidové kultury) Jeřábek, Richard | pdficon
64-74 Dub – Eiche – Makk – Encina : k filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě Jeřábek, Richard | pdficon
75-94 Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky Jeřábek, Richard | pdficon
95-106 Neznámé zlidovělé obrazy Trojice s třemi obličeji z Čech a Moravy Jeřábek, Richard | pdficon
107-118 O původu jednoho zlidovělého pojetí motivu Svaté Trojice Jeřábek, Richard | pdficon
119-133 Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě Jeřábek, Richard | pdficon
134-140 České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století : (poznámky k metodologii studia zlidovělé ikonografie) Jeřábek, Richard | pdficon
141-153 Velkopolsko nebo Morava? : etuda z bádání o lidové grafice Jeřábek, Richard | pdficon
154-168 Zlidovělé dřevořezy ve sbírkách Moravské galerie : inventarizace a pokus o klasifikaci Jeřábek, Richard | pdficon
169-175 Slovo v obraze – Slovo jako obraz Jeřábek, Richard | pdficon
176-186 K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků Jeřábek, Richard | pdficon
187-202 Betlémové archy – jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby Jeřábek, Richard | pdficon
203-216 Herkules, Daniel nebo Samson? : příspěvek k ikonografii, k problému lidovosti a etnicity figurálních úlů Jeřábek, Richard | pdficon
217-225 Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech Jeřábek, Richard | pdficon
226-233 Lidové nástěnné malby v karpatské oblasti Jeřábek, Richard | pdficon
234-236 Richard Jeřábek : (14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm – 14. 10. 2006 Palermo, Sicílie) Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel | pdficon
237-238 Resumé Jeřábek, Richard | pdficon
239 Editorial note Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse