Odraz běhu života ve zlidovělé ikonografii : (na příkladu české lidové kultury)

Source document: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Editor: Jeřábková, Alena; Editor: Křížová, Alena; Editor: Kříž, Pavel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 59-63
Extent
59-63
Type
Article
Language
Czech
Note
Původně vyšlo jako: Die Widerspiegelung des Lebenlaufes in der volkstümlichen Ikonographie (Am Beispiel der tschechischen Volkskultur). Stockholm: Institutes för folklivsforskning, 1987, s. 1–10.
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license