Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky

Source document: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Editor: Jeřábková, Alena; Editor: Křížová, Alena; Editor: Kříž, Pavel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 75-94
Extent
75-94
Type
Article
Language
Czech
Note
Původně vyšlo jako: Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici. Příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university F 17, 1973, s. 125–140.
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license