[Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář]

Author: Mrázková, Iva
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 639
Extent
639
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document