Fonologie a ortografie

Source document: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 6-9
Extent
6-9
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Vokály -- Konsonanty -- Přízvuk a intonace slabiky -- Ortografie /p t k/ -- Přízvuk a skloňování
Rights access
open access
License: Not specified license
Document