Филмът като средство при преподаването на български език

Variant title
Filmăt kato sredstvo pri prepodavaneto na bălgarski ezik
How to teach Bulgarian through films
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 164-168
Extent
164-168
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Abstract(s)
Една от главните цели при преподаването на чужди езици е постигане на; комуникативна компетентност в контекста на интеркултурната комуникация. Несъмнено важна роля в това отношение играят аудивизуалните материали. Използването на игралния филм в това отношение е изключително уместно, тъй като той е автентичен продукт на културата на даденото общество и има универсална и многофункционална форма.
Movies are excellent teaching tools. They are an excellent way to teach and reinforce higher-level listening skills for foreign language learners. It's not really enough to simply put the movie on and let the students watch it. Rather, the teacher need to structure activities around the film that encourage students to listen for key words and phrases, figure out the movie’s main idea, and generally stretch their language skills in an applied setting.
Document