Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve?

Variant title
The contrastive approach at teaching related languages – necessary evil or matter of choice
Author: Fekonja, Laura
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 169-173
Extent
169-173
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Croatian (hrv)
License: Not specified license
Abstract(s)
Kontrastivni pristop je bil v preteklosti (in še vedno je) pogosto uporabljan pri poučevanju tujih jezikov. Potem, ko je pri poučevanju tujih jezikov postal najbolj priljubljen komunikacijski pristop, se je pojavilo vprašanje o smiselnosti in potrebnosti kontrastivnega pristopa.
In the past (and today as well), the contrastive approach was often used when teaching foreign languages. After the communicative approach became the most popular one for teaching foreign languages, the question emerged, whether the contrastive approach is meaningful and necessary.
Document