Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Proměny náboženství

Publisher: Masarykova univerzita
Published: 2000-present

Description: Ediční řadu Proměny náboženství vydává Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vycházejí v ní především publikace, které jsou zaměřeny na aktuální podoby náboženství a metodologické problémy studia dynamiky vývoje náboženského života.
Description: Book series "Proměny náboženství" is published by the Department for the Study of Religions of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno).
Note: Na základě rozhodnutí Ústavu religionistiky FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
Note: By decision of the Department for the Study of Religions, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.

Archive:

Search


Advanced Search

Browse