Biografický slovník evropské etnologie

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
207 s.
Series
  • Etnologické materiály; 2
ISBN
978-80-210-6624-3
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 984560
Description
  • Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po několika letech úsilí předloženo čtenářům. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.-21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie.
Note
  • Příprava rukopisu Biografického slovníku evropské etnologie byla podpořena Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu 404/01/1266.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Richard Jeřábek, dědicové
Rights access
fulltext is not accessible
Page Chapter number Title
3-6 Ediční poznámka autora | pdf icon Jeřábek, Richard
hidden-section Poznámka vydavatele
Page Chapter number Title
7 Poznámka vydavatele | pdf icon
hidden-section Author's note
Page Chapter number Title
8-11 Author's note | pdf icon Jeřábek, Richard
hidden-section Publisher's note
Page Chapter number Title
12 Publisher's note | pdf icon
hidden-section Soupis hesel
Page Chapter number Title
13-16 Soupis hesel | pdf icon Jeřábek, Richard
Biografický slovník evropské etnologie
Page Chapter number Title
[18]-44 [Aaltonen Esko - Bystroń Jan Stanisław] | pdf icon Jeřábek, Richard
44-70 Caraman Petru - Frykman Nils Jonas Daniel | pdf icon Jeřábek, Richard
70-105 [Gavazzi Milovan - Jungbauer Gustav] | pdf icon Jeřábek, Richard
105-142 [Kadlec Karel - Murko Matija] | pdf icon Jeřábek, Richard
142-173 [Nahodil Otakar - Šatava Leoš] | pdf icon Jeřábek, Richard
173-200 [Talko-Hryncewicz Juljan - Zolotarev David Aleksejevič] | pdf icon Jeřábek, Richard
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
201-207 Seznam zkratek | pdf icon Jeřábek, Richard