Back matter

Source document: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. Editor: Pavlásek, Michal; Editor: Nosková, Jana. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, , Etnologický ústav AV ČR, Praha – pracoviště Brno, 2013,
Type
Back matter
Rights access
fulltext is not accessible
License: N/A