Summary

Source document: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 236
Extent
236
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document