Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Musicologica Brunensia
2013, vol. 48, iss. 2

Year: 2013
Publication year: 2014
ISSN: 1212-0391 (print)
ISSN: 2336-436X (online)

Table of contents:

[3]-22 Litoměřice jako hudební centrum severních Čech kolem roku 1900 : česko-německé "stýkání a potýkání" Bajgarová, Jitka | pdficon
[23]-32 Systema v De institutione musica – propojení aritmetiky, geometrie a hudby Celhoffer, Martin | pdficon
[33]-38 Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna Cseres, Jozef | pdficon
[39]-58 Maxův cyklus Obrazových fantazií k hudebním skladbám Filip, Aleš | pdficon
[59]-72 Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně Kalina, Petr Ch.; Šalplachtová, Zuzana | pdficon
[73]-86 Co může slyšet naše ucho? Kopecký, Jiří | pdficon
[87]-98 Obraz publika městského divadla v Olomouci Křupková, Lenka | pdficon
[99]-115 Hynek Bím – Sbírka duchovních písní z Vnorov Smékalová, Kateřina | pdficon
[117]-129 Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu Spurný, Lubomír | pdficon
[131]-142 Skladatel Jan Vičar a analýza jeho folklorního triptychu pro smíšený sbor na české, moravské a slezské lidové texty Široko daleko Steinmetz, Karel | pdficon
[143]-153 K vývoji české chrámové hudby ve 20. století Vičarová, Eva | pdficon
[155]-190 Osud, dílo v mnohém zlomové Zahrádka, Jiří | pdficon
[191]-199 Bohuslav Martinů's notes on Janáček's introduction to the "Moravian Folksongs Newly Collected" (Národní písně moravské v nově nasbírané) Zouhar, Vít | pdficon

Search


Advanced Search

Browse