Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2013, vol. 21, iss. 2

Year: 2013
Publication year: 2014
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[163]-188 Existuje v Japonsku náboženství? : kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách Havlíček, Jakub | pdficon
[189]-213 Čeští stoupenci reverenda Moona z hlediska teorie racionální volby Kalenda, Jan; Lužný, Dušan | pdficon
Materiály – Materials
[215]-247 Pojednání "O katarské herezi v Lombardii" (1190/1215) Zbíral, David | pdficon
Recenze – Reviews
[249]-250 [Prosecký, Jiří. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu] Součková, Jana | pdficon
[250]-251 [Williams, Paul; Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice] Valtrová, Jana | pdficon
[252]-254 [Bezoušková, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské] Ostřanský, Bronislav | pdficon
[254]-257 [Spalová, Barbora. Bůh ví, proč: studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách] Ondrašinová, Michaela | pdficon
[257]-259 [Bender, Courtney. The new metaphysicals: spirituality and the American religious imagination] Rodriguez, Luis Carlos | pdficon
[261] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse