Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Author: Kaňáková Hladíková, Ludmila
Contributor: Měřínský, Zdeněk (editor) ; Klápště, Jan (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2013
Extent: 255 s.
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque; 15
ISBN: 978-80-210-6421-8
Link to MU library catalogue: 000879970
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

4 Poděkování Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
5 Úvod Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
1. Výběrové dějiny bádání
6 1.1. Posteneolitická štípaná industrie v moravské archeologii Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
7-10 1.2. Posteneolitická štípaná industrie v evropské archeologii Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
2. Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory
11-12 Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory : [úvodní část kapitoly] Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
13-172 2.1. Morfotypologie Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
172-192 2.2. Aplikace dynamické technologické analýzy versus operační řetězce Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
192-195 2.3. Traseologie Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
195-215 2.4. Experimentální archeologie Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
215-217 2.5. Remontáže Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
217-236 2.6. Sídelní archeologie, prostorové studie Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
236-248 2.7. Identifikace tzv. nadstavbových jevů – aplikace etnoarcheologie, sociální archeologie, archeologie kultu, kognitivní archeologie Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
249-251 Závěry Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
252-254 Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia : resumé Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
255 Zkratky použité v textu Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
Katalog nálezů, přílohy [na přiloženém CD]
[1] [Posteneolitická štípaná industrie na Moravě : katalog nálezů, přílohy : titulní list] Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
2-5 Obsah Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
6-432 [Katalog nálezů] Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
433-[441] Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek Dušková Šajnerová, Andrea | pdficon
[442]-447 Příloha 2 - Dokumentace provedeného experimentu pravěké žatvy obilí Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon

Search


Advanced Search

Browse