The Bulwark against trauma: poetry as a means of survival in totalitarian prisons

Title: The Bulwark against trauma: poetry as a means of survival in totalitarian prisons
Source document: Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 21-45
Extent
21-45
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
This paper discusses the specific function of poetry written by the prisoners in Nazi and Communist prisons and concentration, correctional and labour camps. These people wrote poetry for various reasons – e.g. internal and pragmatic – to survive the difficult situation they found themselves in. Surveying the texts written by the prisoners over the scope of more than 50 years, the specific phenomenon of poetry as a spiritual defence, a survival tool and bulwark against trauma becomes more and more apparent. Highlighting a rather marginal position of the prison and camp poetry within the confines of the contemporary literary studies, the paper attempts to explain the causes of this neglect. It therefore focuses on the very act of literary creation in the sense of manifestation of inner freedom and inner emancipation, rather than on interpretation of individual texts and critically assessing the literary values of the prison and camp poetry. The texts are viewed from other angles as well, e.g. psychological, social, and cultural.
References
[1] A letter from Václav Renč to Jaroslav Med, 23 October 1970 (From the personal archive of Jaroslav Med)

[2] An email from Vladimír Kouřil, 7 February 2013 (From the personal archive of the author)

[3] An interview with Rudolf Dobiáš, 26 February 2013 (From the personal archive of the author)

[4] BART, Ilja (ed.), 1945. Hlásíme příchod… Sborník žalářní a koncentrační poesie (Praha: Svaz osvobozených politických vězňů)

[5] BENEŠ, Karel Josef (ed.), 1946. Poesie za mřížemi (Praha: Melantrich)

[6] DESNOS, Robert, 1984. Prostory spánku; translated by Adolf Kroupa, Ludvík Kundera, Jiří Látal, Eduard Hodoušek (Praha: Odeon)

[7] DOBIÁŠ, Rudolf (ed.), 2009. Básnici za mrežami. Antológia poezie napísanej vo väzení (Prešov: Vydavatelstvo Michala Vaška)

[8] FRANKOVÁ, Anita – POVOLNÁ, Hana (eds.), 1993. Motýla jsem tu neviděl. Dětské kresby a básně z Terezína (Praha: Židovské muzeum)

[9] HEJDA, Jiří, 2010. Žil jsem zbytečně. Román mého života (Beroun: Machart)

[10] HOŘEC, Jaromír (ed.), 1961. Deníky dětí. Deníky a zápisky z koncentračních táborů (Praha: Naše vojsko)

[11] JANECZKO, Paul B., 2013. Requiem. Poems of the Terezín Ghetto (Somerville: Candlewick Press)

[12] KRAMER, Aaron (ed.), 1998. The Last Lullaby. The Poetry from Holocaust (Syracuse: Syracuse University Press)

[13] KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút – KOTOUČ, Kurt Jiří – ORNEST, Zdeněk (eds.), 1995. Je mojí vlastí hradba ghett? (Praha: Aventinum)

[14] KUKLOVÁ-JÍŠOVÁ, Božena, 2002. Krásná němá paní (Praha: Arsci)

[15] MAREŠOVÁ, Milada, 2009. Waldheimská idyla (Praha: Academia)

[16] PESCHEL, Lisa (ed.), 2008. Divadelní texty z terezínského ghetta 1941–1945 / Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt 1941–1945 (Praha: Akropolis)

[17] POLÁK, František, 1955. Zrcadlo sovětského žaláře (New York: Ziegler Press)

[18] REJMAN, Bohuslav, 2006. Vzpomínky byvšího člověka č. 2090 Bohuslava Rejmana (Vysoké Mýto: Vysoké Mýto)

[19] ROBEŠ, Bohumil, 2010. Věčný prolog; ed. Jan Šulc (Praha: Galén)

[20] SANDTNER, Štefan, 1998. Žalár môj žaltár (Bratislava: Don Bosco)

[21] SEGEL, Herold B. (ed.), 2012. The Walls Behind the Curtain. East European Prison Literature 1945–1990 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press)

[22] SCHIFF, Hilda (ed.), 1995. Holocaust Poetry (New York: St. Martin's Press)

[23] SKLENIČKOVÁ, Jaroslava, 2006. Jako chlapce by mě zastřelili. Příběh nejmladší lidické ženy (Praha: Prostor)

[24] SOLZHENITSYN, Alexander, 2011. Souostroví Gulag. 1918–1956. Pokus o umělecké pojednání. 3. díl. Část V–VII (Praha: Academia)

[25] VILENSKY, Simeon (ed.), 2005. Poezija uznikov GULAGa. Antologija (Поезия узников ГУЛАГа: антология) (Moskva: Meždunarodnyj fond "Demokratija")

[26] VOLAVKOVÁ, Hana, 1978. I Never Saw Another Butterfly (New York, Schocken Books, Inc.)

[27] VOLKOVÁ, Kateřina (ed.), 2012. Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové (Praha: Libri prohibiti)

[28] AARON, Frieda, 1990. Bearing the Unbearable. Yiddish and Polish Poetry in the Ghettos and Concentration Camps (Albany: State University of New York Press)

[29] ADLER, Hans Günther, 2006. Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství. Díl II. Sociologie (Brno: Barrister&Principal)

[30] ALFERSOVÁ, Sandra, 2004. "Zapomenuté verše. Analýza německé lyriky z Terezína"; in Terezínské studie a dokumenty (Praha: Institut Terezínské iniciativy)

[31] APPLEBAUM, Anne, 2004. Gulag; translated by Petruška Šustrová (Praha: Beta; Plzeň: Jiří Ševčík)

[32] ARAD, Jicchak, 2006. Belzec, Sobibor, Treblinka. Vyhlazovací tábory akce Reinhard (Praha: BB/art)

[33] ASSMANN, Aleida, 2010. "From Collective Violence to a Common Future. Four Models for Dealing with a Traumatic Past"; in Conflict, Memory transfers and the Reshaping of Europe (Cambridge Scholars Publishing)

[34] BĚHOUNEK, Václav, 1947. "Naše vězeňská literatura"; Kytice II, no. 9, pp. 385–396

[35] BĚHOUNEK, Václav, 2004. "Kniha v nacistických vězeních (Vzpomínky a zkušenosti)"; in Kniha a národ 1939–1945. Rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947 (Praha – Litomyšl: Paseka), pp. 297–304

[36] BENEŠ, Karel Josef, 1946. "Úvod"; in J. K. Beneš: Poesie za mřížemi (Praha: Melantrich), pp. 7–12

[37] BINAR, Ivan, 1997. "O užitečnosti literatury pro zachování duševního zdraví"; in Literatura, vězení, exil. Sborník příspěvků z konference „Literatura ve vězení a exilu – vězení a exil v literatuře", konané 29. 2. – 2. 3.1996 v Praze (Praha: Readers International – České centrum Mezinárodního PEN klubu), pp. 74–81

[38] BONDYOVÁ, Ruth, 2004. "Chuť krupicové kaše v Bergen-Belsenu. S izraelskou spisovatelkou a překladatelkou Ruth Bondyovou (Ruth Bondy interviewed by Jiří Kamen)"; Týden XI, no. 29, pp. 70–1

[39] DOLEŽAL, Miloš, 2004. Prosil jsem a přiletěla moucha (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

[40] FERKLOVÁ, Renata, 2001. "Osud nebo prozřetelnost? Literární tvorba Zdeňka Kalisty ve vězení padesátých let"; Literární archiv. Narozeni na přelomu století, vol. 32–33, pp. 221–56

[41] FRANKL, Viktor E., 2006. A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

[42] GILBERT, Shirley, 2005. Music in the Holocaust. Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps (Oxford: Oxford University Press)

[43] GLANC, Tomáš, 2011. "Jak zvíře jsem nad žvancem řval"; Weles, no. 44–45, pp. 248–49

[44] GULOTTA, Andrea, 2011. "A New Perspective for Gulag Literature Studies. The Gulag Press"; Studi Slavistici VIII, pp. 95–111

[45] GULOTTA, Andrea, 2012. "Trauma and Self in the Soviet Context. Remarks on Gulag Writings"; AvtobiografiЯ. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture I, no. 1, pp. 73–87

[46] HOLÝ, Jiří (ed.), 2007. Holokaust – šoa – zagłada v české, slovenské a polské literatuře (Praha: Karolinum)

[47] HOLÝ, Jiří (ed.), 2011. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)

[48] HOLÝ, Jiří (ed.), 2012a. "'U nás v Auschwitzu…' Osvětimský tábor v literatuře a v reflexi filosofů"; in M. Petříček (ed.): Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie (Praha: Hermann & synové), pp. 201–24

[49] HOLÝ, Jiří (ed.), 2012b. The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe. 1950s and 1960s (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)

[50] JAREŠ, Michal, 2007. "Poezie ve sbornících britského válečného exilu"; Soudobé dějiny XIV, no. 1, pp. 44–77

[51] KAIBACH, Bettina, 2007. "Poetologická dimenze Weilova Žalozpěvu za 77 297 obětí"; in J. Holý (ed.): Holokaust v české, slovenské a polské literatuře (Praha: Nakladatelství Karolinum), pp. 169–89

[52] KASPEROVÁ, Dana, 2011. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a ghettu Terezín (Praha: Filozofická fakulta UK v Praze)

[53] KRATOCHVIL, Antonín, 1975. "Literatura v době procesů"; in Básníci ve stínu šibenice. Antologie z děl českých spisovatelů – politických vězňů stalinské éry (Řím: Křesťanská akademie)

[54] KUNA, Milan, 2000. Hudba vzdoru a naděje. Terezín 1941–1945 (Praha: Bärenreiter)

[55] KVAPILOVÁ, Anna, 2004. "Knížka z Ravensbrücku"; in Kniha a národ 1939–1945. Rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947 (Praha – Litomyšl: Paseka), pp. 304–12

[56] MAKAROVA, Elena, 2002. Univerzita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941–1945 (Praha: G+G)

[57] MAKAROVA, Elena, 2009. Pevnost nad propastí. Já, děcko bloudící? Děti a učitelé v terezínském ghettu 1941–1945 (Praha: Timuc: Bergman)

[58] MED, Jaroslav, 2007. Texty mého života. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase (Praha: Torst)

[59] MIGDAL, Ulrike, 2012. "Doslov. K Ilse Weberové a jejím básním"; in I. Weberová: Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933–1944) a básně z Terezína (Praha: Academia), pp. 294–358

[60] MIŁOSZ, Czesław, 2005. "Nemorálnost umění"; in C. Miłosz: Saligia a jiné eseje (Brno: Barrister & Principal), pp. 151–59

[61] NADER, Andréas, 2007. Traumatic Verses. On Poetry in German from the Concentration Camps, 1933–1945 (Rochester: New York: Camden House)

[62] OPELÍK, Jiří, 1980. Josef Čapek (Praha: Melantrich)

[63] PEDUZZI, Lubomír, 1999. O hudbě v terezínském ghettu (Brno: Barrister & Principal)

[64] PESCHEL, Lisa, 2009a. The Prosthetic Life. Theatrical Performance, Survivor Testimony and the Terezín Ghetto, 1941–1963; Dissertation (University of Minnesota)

[65] PESCHEL, Lisa, 2009b. "Předčítání v terezínském ghettu. Model Habermasovy ideální veřejnosti?"; Tvar XX, no. 18, p. 10

[66] PESCHEL, Lisa, 2010. "Touha po milované vlasti. Svědectví o české kultuře v terezínském ghettu a o poválečné reintegraci"; Česká literatura LVIII, no. 4, pp. 444–63

[67] REICHEL, Karel, 2004. "Kultura za mřížemi"; in Kniha a národ 1939–1945. Rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947 (Praha – Litomyšl: Paseka), pp. 279–84

[68] ROWLAND, Antony, 2006. Holocaust Poetry. Awkward Poetics in the Work of Sylvia Plath, Geoffrey Hill, Tony Harrison and Ted Hughes (Edinburgh University Press)

[69] ROWLAND, Antony – EAGLESTONE, Robert, "Introduction. Holocaust Poetry"; Critical Survey XX, no. 2, pp. 1–6

[70] RYČLOVÁ, Ivana, 2006. Ruské dilema. Společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury)

[71] STRNADEL, Josef, 2004. "Chléb poezie"; in Kniha a národ 1939–1945. Rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947 (Praha – Litomyšl: Paseka), pp. 284–92

[72] ŠORMOVÁ, Eva, 1973. Divadlo v Terezíně 1941–1945 (Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství)

[73] TOKER, Leona, 2000. Return from the Archipelago. Narratives of Gulag Survivors (Indianapolis: Indiana University Press)

[74] TRÁVNÍČEK, Mojmír, 2004. "Vězeň v české poezii. Od K. H. Máchy k I. M. Jirousovi"; in Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26. – 27. 11. 2002 k 50. výročí politických procesů se spisovateli (Praha: Obec spisovatelů), pp. 23–30

[75] VICE, Sue, 2000. Holocaust Fiction (Routledge)

[76] VICE, Sue, 2008. "Holocaust Poetry and Testimony"; Critical Survey XX, no. 2, pp. 7–17

[77] VILENSKY, Simeon, 2010. "Kolyma, kraj, kde je dvanáct měsíců v roce zima a zbytek je léto. Se Semjonem Vilenským o Gulagu, jeho věznění na Kolymě, síle přežít a udržování historické paměti (Simeon Vilensky interviewed by Radka Bzonková and Lukáš Babka)"; Paměť a dějiny IV, no. 4, pp. 59–67

[78] VILENSKY, Simeon, 2013. "Literatura odporu. Úvodem"; in Ozvěny Gulagu. Povídky a vzpomínky; Ècho Gulaga. Rasskazy i vospominanija (Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna: Ústav pro studium totalitních režimů; Moskva: Moskevské literární sdružení Vozvraščenije), pp. 6–21

[79] VRKOČOVÁ, Ludmila, 1981. Hudba terezínského ghetta (Praha: Jazzová sekce)

[80] WAXMAN, Zoë Vania, 2006. Writing the Holocaust. Identity, Testimony, Representation (Oxford: Oxford University Press)