Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia archaeologica Brunensia
2014, vol. 19, iss. 2

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1805-918X (print)
ISSN: 2336-4505 (online)
Note: Věnováno prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k jeho osmdesátým narozeninám
Note: Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Matthew Nicholls; německá resumé: Mgr. Iveta Macháčková, Eva Zumpfe.

Table of contents:

Články
[5]-26 Pozoruhodné depoty zo Sklabinského Podzámku Pieta, Karol; Veliačik, Ladislav | pdficon
[27]-43 Pět nových hrobů horákovské kultury na jižní Moravě : (s osteologickým a antropologickým posudkem G. Dreslerové, J. Kaly a Z. Tvrdého) Kos, Petr | pdficon
[45]-56 Výzdoba halštatských hrobových komôr – výsada elít? Studeníková, Etela | pdficon
[57]-84 Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA na juhozápadnom Slovensku: doklad rituálnej obety človeka a koňa v staršej dobe železnej? : (s antropologickým posudkom A. Šefčákovej) Kmeťová, Petra | pdficon
[85]-91 Staronový nález laténského meče z Milotic, okr. Hodonín Mangel, Tomáš | pdficon
[93]-104 Pohřebiště lidu popelnicových polí předmětem zájmu Keltů : Co dělali Keltové v Cinobani? Furmánek, Václav; Mitáš, Vladimír | pdficon
[105]-111 Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku? Plaček, Miroslav | pdficon
[113]-130 Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav Unger, Josef | pdficon
[131]-161 Metodika zpracování keramického souboru na příkladě nálezů povelkomoravské a mladohradištní keramiky z lokality Kostice – Zadní hrúd Balcárková, Adéla | pdficon
[163]-179 Specifics of Aegean Byzantine Amphorae Studies: the example of Priniatikos Pyrgos, East Crete Klontza-Jaklová, Věra | pdficon

Search


Advanced Search

Browse