Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2014, vol. 19, iss. 1

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial Sedláček, Martin; Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
[9]-42 (Re)konstruování školního vědeckého slovníku Šalamounová, Zuzana | pdficon
[43]-63 Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia Vala, Jaroslav; Chráska, Miroslav | pdficon
[65]-81 Doma, nebo ve škole? Kostelecká, Yvona | pdficon
[83]-102 Rodičovské schůzky vedené žáky Pihlgren, Ann | pdficon
[103]-124 Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina | pdficon
Rozhovor – Interview
[125]-135 Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem Korthagen, Fred; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Students' works
[137]-147 Zaostřeno na šprty Teplá, Michaela | pdficon
[149]-159 Školní hodnocení očima matek žáků druhého stupně základní školy Pavelková, Michaela | pdficon
Recenze – Reviews
[161]-165 O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven Knecht, Petr | pdficon
167-169 Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 20, číslo 2, rok 2015 : Téma: Akce! | pdficon
171-175 Poděkování recenzentům za rok 2013 | pdficon

Search


Advanced Search

Browse