Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934)

Source document: Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 87-89
Extent
87-89
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Note
  • Medailon navazuje na příspěvky E. Havlové, K výročí Žofie Šarapatkové (Sborník prací FFBU, A 42, 1994, 133–134), a Jubileum Žofie Šarapatkové (Naše řeč 87, 2004, 162–164).
  • Příspěvek vznikl v rámci projektu reg. č. 13-17435S Grantové agentury České republiky "Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu".
Document