Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Etnologické příručky

Publisher: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Published: 2013-present

Description: Ediční řada vydávaná od r. 2013 Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Description: Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2013.
Note: Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné (kromě příručky "Vybrané právní otázky etnologického výzkumu").
Note: By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available (except for "Vybrané právní otázky etnologického výzkumu").

Archive:

Search


Advanced Search

Browse