Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Etnologický výzkum tradičního stavitelství

Author: Doušek, Roman
Corporation: Masarykova univerzita. Ústav evropské etnologie
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2013
Extent: 141 s.
Series: Etnologické příručky; 1
ISBN: 9788021062450
Link to MU library catalogue: 000872780
Show more...
Rights access: fulltext is not accessible

Table of contents:

5 Předmluva Doušek, Roman | pdficon
7-8 Etnologie a studium tradičního stavitelství Doušek, Roman | pdficon
9-25 Dějiny etnologického bádání nad tradičním stavitelstvím Doušek, Roman | pdficon
27-28 Tematika etnologického výzkumu stavitelství Doušek, Roman | pdficon
29-31 Teorie poznání a etnologické teorie Doušek, Roman | pdficon
33-53 Metody etnografického výzkumu tradičního stavitelství Doušek, Roman | pdficon
55-67 Základní písemné prameny pro výzkum tradičního stavitelství Doušek, Roman | pdficon
69-70 Realizace výzkumu a psaní výzkumné zprávy Doušek, Roman | pdficon
71 Závěrem Doušek, Roman | pdficon
72 Soupis příloh Doušek, Roman | pdficon
Přílohy
73-105 Příloha č. 1: Slovník vybraných pojmů tradičního stavitelství Doušek, Roman | pdficon
106 Příloha č. 2: Návrh výzkumné otázky Doušek, Roman | pdficon
107-109 Příloha č. 3: Návrh struktury výzkumné zprávy Doušek, Roman | pdficon
110 Příloha č. 4: Dotazník zaměřený na výzkum stodol. Archiv České národopisné společnosti Doušek, Roman | pdficon
111 Příloha č. 5: Ukázka odpovědí na dotazník Doušek, Roman | pdficon
112-115 Příloha č. 6: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Ondřeje Kanýza (1694–1761) na podsedku č. p. 36 v Sebranicích (okr. Blansko) v letech 1718–1750 Doušek, Roman | pdficon
116-119 Příloha č. 7: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Inventář gruntu Matěje Kanýza č. p. 59 v Sebranicích (okr. Blansko) z roku 1734, který vyženil Martin Slezák Doušek, Roman | pdficon
120-123 Příloha č. 8: Transliterace pramene. Německé novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Matěje Chládka (1777–1832) na gruntě č. p. 12 v Podbřežicích (okr. Vyškov) v letech 1805–1812 Doušek, Roman | pdficon
124 Příloha č. 9: Předepsané tvary německého písma v československých školách z roku 1935 (německé novogotické kurzívní písmo – kurent) Doušek, Roman | pdficon
125-127 Příloha č. 10: Lázničkova typologie půdorysných typů vesnic v českých zemích Doušek, Roman | pdficon
129 Soupis zkratek Doušek, Roman | pdficon
131-141 Soupis pramenů a literatury Doušek, Roman | pdficon

Search


Advanced Search

Browse