Příloha č. 7: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Inventář gruntu Matěje Kanýza č. p. 59 v Sebranicích (okr. Blansko) z roku 1734, který vyženil Martin Slezák

Author: Doušek, Roman
Source document: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 116-119
Extent
116-119
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license