Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Archivní prameny v etnologickém výzkumu I

Autor: Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2014
Rozsah: 273 s.
Edice: Etnologické příručky; 6
ISBN: 978-80-210-6862-9
Odkaz do knihovního katalogu MU: 001007580
Více...
Přístupová práva: plný text nepřístupný

Obsah:

7-8 Úvod Doušek, Roman | pdficon
9-19 Urbáře Havlík, Miroslav | pdficon
20-39 Sirotčí knihy Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta | pdficon
40-48 Vrchnostenská nařízení Malach, Roman | pdficon
49-60 Pozemkové knihy Havlík, Miroslav | pdficon
61-72 Mapy panství Malach, Roman | pdficon
73-89 Kostelní účty Valeš, Tomáš | pdficon
90-101 Farní kroniky Valešová, Barbora | pdficon
102-118 Svatební smlouvy Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta | pdficon
119-129 Mapy vojenského mapování Malach, Roman | pdficon
130-150 Pozůstalostní soupisy Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka | pdficon
151-166 Texty vesničanů Doušek, Roman | pdficon
167-176 Mapy stabilního katastru Malach, Roman | pdficon
177-198 Vceňovací operáty stabilního katastru Drápala, Daniel | pdficon
199-208 Školní kroniky Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Šipöczová, Eva | pdficon
209-224 Obecní kroniky Havlík, Miroslav | pdficon
225-247 Vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti Svoboda, Libor | pdficon
248-273 Soupis pramenů a literatury | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet