Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2014, vol. 19, iss. 3

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial Šalamounová, Zuzana | pdficon
Stati – Studies
[9]-28 Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Vlčková, Kateřina; Bradová, Jarmila | pdficon
[29]-46 Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumných studií Kamanová, Lenka | pdficon
[47]-64 Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování Smetáčková, Irena; Novotná, Hana; Šimečková, Petra | pdficon
[65]-87 Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012) Zounek, Jiří; Tůma, František | pdficon
[89]-122 Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti Šimáně, Michal | pdficon
Rozhovor – Interview
[123]-137 Celoživotní učení už není ve společenských vědách prázdným pojmem: rozhovor s Karen Evans Novotný, Petr; Evans, Karen | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
[139]-154 Spor o víceletá gymnázia: historický kontext a empirická data Sucháček, Petr | pdficon
[155]-170 Nuda ve škole Čejková, Ingrid | pdficon
Recenze – Review
[171]-175 Školy mizející z map Trnková, Kateřina | pdficon

Search


Advanced Search

Browse