Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza)

Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [233]-262
Extent
[233]-262
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type
Anniversary article; Obituary
Language
Polish
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Document
References:
[1] Zprávy o překladatelství , "Literární listy" 20, 1898–99, nr 9, s. 154 [J. Rozvoda z Prahy překládá Reymontovu Komediantku pro Biblioteku vzdělání]

[2] Stanisław Lack, Mladá Polska , "Moderní revue", 1899/1900, nr 1 z 8. 10. 1899, s. 15–16, 19–21, nr 2, z 8. 11. 1899, s. 47–52.

[3] Břetislav Prusík, W. Reymont. Biografická črta , "Česká revue" 4, 1900/01, z 10. 10. 1900, nr 1, s. 76–77.

[4] Břetislav Prusík, Zprávy a poznámky , "Lumír" 30, 1901/1902, nr 22, s. 264 [przegląd polskiej literatury według kompendium Mazanowskiego – wiadomości o Reymoncie, Żeromskim, Sieroszewskim].

[5] Jerzy Bandrowski, Polská Moderna , "Nová česká revue", 1, 1903/04, nr 3, z 15. 2. 1903, s. 171–178 [informacje o tym, iż poza modernizmem znalazł się Żeromski, Reymont, Rydel, Kisielewski].

[6] Břetislav Prusík, Tři polské romány. Skizza , "Lumír" 33, 1904/1905, nr 6, s. 285–288 [omówienie Chłopów Reymonta, Popiołów Żeromskiego oraz twórczości Weyssenhoffa].

[7] Břetislav Prusík, Pohledy do polské beletrie , "Nová česká revue" 2, 1904/1905, nr 10 z sierpnia 1905 r., s. 776–784 [artykuł jest przeglądem polskiej produkcji literackiej z lat 1903–1905].

[8] W. S. Reymont, Sen (fragment) , přeložil Jaroslav Rozvoda, "Pražská lidová revue" 1, 1905, nr 3, s. 101–104.

[9] W. S. Reymont, Chlopi, Divadlo , "Zvon" 6, 1905/06, nr 44 z 13. 7. 1906, s. 694 [notatka o wystawieniu w Warszawie przeróbki dramatycznej Chłopów].

[10] Břetislav Prusík, Polská beletrie 1907 , "Česká revue" 1907/08, nr 5 z lutego 1908, s. 317–318.

[11] V. K. recenzja z tomu opowiadań Reymonta: Povídky, přeložil Václav Prokop , Knihy Dobrých Autorů, t. 35, Praha 1907, "Pražská lidová revue" 4, 1908, nr 3, s. 76–77.

[12] Rf, recenzja z przekładu Komediantki , "Národní obzor" 3, 1909, nr 34 z 7. 8, s. 4–5.

[13] O nový román Reymontův (Marzyciel) , "Lidové noviny" 18, 1910, nr 282, z 14. 10, s. 3.

[14] Václav Dresler, Krásná literatura polská XX. století. Řada pozorování , "Osvěta" 40, 1910, nr 1, s. 17–23, nr 2, s. 130–139, nr 3, s. 210–218, nr 5, s. 390–398, nr 6, s. 458–471.

[15] Otokar Šimek, Z nových překladů z beletrie polské , [rec. z publikacji Spravedlivě přel. V. Prokop], "Česká kultura" 2, 1913–14, s. 55–56.

[16] T.A. [Arnošt Procházka] – o niemieckim tłumaczeniu Chłopów , "Moderní revue“ 20, 1913–14, t. 28, nr 3 z 8. 12. 1913 r., s.146–147.

[17] František Sekanina, rec. Reymont, Tomek Beran , přel. Jakub Šebesta, "Zvon" 14, 1913/1914, nr 8, z 14. 11. 1913, s. 111.

[18] Polští kritikové rozepisují se s uznáním o některých literárních novinkách [notatka], "Zvon" 17, 1916/1917, nr 25 z 15. 3. 1917.

[19] Vč [Vincenc Červinka], Padesáté narozeniny V. S. Reymonta [glosa], "Zvon" 18, 1917/1918, nr 51, z 12. 9. 1918, s.714.

[20] Tr [Gustav Winter], Za soumraku a jiné povídky , přel. Jaroslav Rypáček, "Rozhledy literární", Akademik 23, 1918/1919, s. 110–112.

[21] Josef Svítil, Tvůrce národních epopejí. Studie , "Cesta" 1, 1918/1919, nr 47, s. 1292–1296.

[22] Kaz. Rec. Za soumraku a jiné povídky , přel. J. Rypáček, "Zvon" 19, 1918/1919, nr 9, z 21. 11. 1918, s. 125–126.

[23] Miloslav Hýsek, Reymontova historická trilogie. Studie , "Lumír" 47, 1919/1920, nr 5 z 28. 5. 1919, s. 193–203.

[24] Rdv., Slavní polští romanopisci: Żeromski a Reymont , "Topičův sborník" 8, 1920/1921, t. 5, z 5. 2. 1921, s. 236–237.

[25] -btk- [Václav Brtník], Jako polští kandidáti Nobelovy literární ceny … "Zvon" 21, 1920/1921, nr 33 z 5. 5. 1921, s. 464 [notatka].

[26] O. Novotný, Reymontova chlopská tetralogie [rec. Chlopi, přel. K. V. Rypáček, Praha 1920], "Lidové noviny" 29, z 3. 7–4. 7. 1921, s. 328.

[27] J. M. [Josef Matouš], Z překladové literatury [artykuł], "Pramen" 2, 1921, nr 8–9, z 10. 9, s. 421–424.

[28] J. O. Novotný, Překlady II , [rec. Chlopi, přel. K. V. Rypáček, Za frontou, přel. Jaroslav Rypáček], "Cesta" 4, 1921/1922, nr 26/27, s. 423–435.

[29] Josef Matouš, [rec. Reymont, Za frontou , přel. J. Rypáček], "Nové Čechy" 5, 1921/1922, nr 9/10 z 20. 6. 1922, s. 377.

[30] btk [Václav Brtník, rec. Chlopi , přel. Karel V. Rypáček], "Zvon" 22, 1921/1922, nr 44 z 20. 7. 1922, s. 614–615.

[31] J. M. [Josef Matouš, Knihy překladů , recenzja] "Pramen" 3, 1922, nr 8, s. 380–382, 1018.

[32] Josef Matouš, [ recenzja Chlopi ] "Nové Čechy" 6, 1922/1923, nr 1 z 3. 10. 1922, s. 40–41.

[33] a. Nové dílo Reymontovo [artykuł o Buncie] "Literání noviny" 32, nr 606 z 3. 12. 1924, s. 7.

[34] Nobelova literární cena na rok 1924 , [notatka], "Národní osvobození" 1, z 15. 11. 1924, s. 4.

[35] ax. [Emil Vachek], Nobelova cena , PL 33, 1924, nr 274 z 22. 11. 1924, s.1 [artykuł polemiczny, recenzent zdumiony, że to nie Gorkij otrzymał].

[36] J. O. Novotný, Wł. St. Reymont , "Cesta" 7, 1924/1925, nr 14, s. 227–228.

[37] Kornel Makuszyński, W. St. Reymont doma , "Země" 6, 1924/1925, nr 5 z 6. 4. 1925, s. 65–67.

[38] vz [V. Zelinka], Z toho, že polský básník Chlopů Reymont… , "Zvon" 25, 1924/1925, nr 10 z 20. 11. 1924, s. 140.

[39] ne. [Arne Novák], Pozadí Nobelovy ceny (glossa) , Lidové noviny 33, 1925, nr 114 z 5. 3. s. 114, [dlaczego nagrodę dostał Reymont, a nie Thomas Hardy czy Grazia Deledda].

[40] vh [Miloslav Hýsek], Úmrtí, [nekrolog] , "Lumír" 52, 1925, nr 9 z 31. 12. , s. 498–500.

[41] Panorama (zprávy) , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 228 z 21. 8. 1925.

[42] čí [Čestmír Jeřábek], Různé zprávy , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 144, s. 4.

[43] čí [Čestmír Jeřábek], Hold polskému spisovateli Reymontovi , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 225, s.4.

[44] čí [Čestmír Jeřábek], Polský spisovatel Reymont vážně nemocen , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 331, s. 4.

[45] čí [Čestmír Jeřábek], Nemoc L.[Ladislav] Reymonta , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 331, s. 7.

[46] čí [Čestmír Jeřábek], Zdravotní stav L. Reymonta , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 332, s. 7.

[47] čí [Čestmír Jeřábek], Reymont zemřel , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 334, s. 3.

[48] čí [Čestmír Jeřábek], Pohřeb L. Reymonta , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 335, s. 21.

[49] čí [Čestmír Jeřábek], K úmrtí básníka Reymonta , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 337, s. 5.

[50] čí [Čestmír Jeřábek], Pohřeb spisovatele L. Reymonta , "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 338, s. 7.

[51] J. O. Novotný, Tragický rok polské literatury [nekrologi] , "Cesta" 8, 1925/1926, nr 10, s. 163–164.

[52] Tenże, Spisy W. S. Reymonta [o wydawaniu Dzieł Reymonta przez Minaříka], "Kulturní zpravodaj" 2 (3), 1925/26, nr 7–8 z 29. 9. 1925, s. 132.

[53] J. M. [Josef Matouš], Varšavský Tygodnik Ilustrowany uctil památku W. S. Reymonta , "Nové Čechy" 9, 1925/1926, nr 6–7, 229–230.

[54] -ach- [Emil Vachek], rec. Reymont, Poslední sněm Republiky , "Pramen" 6, 1925/1926, nr 4–5 z 25. 1. 1926, s. 186–187.

[55] Č [Karel Červinka], rec. Reymont Z kraje slz a krve , přel. František Wolf, "Zvon" 26, 1925/1926, nr 1 z 10. 9. 1925, s. 14.

[56] Č [Karel Červinka], Władysław St. Reymont mrtev [nekrolog] , "Zvon" 26, 1925/1926, nr 14 z 17.12. 1925, s. 195–196.

[57] Julius Heidenreich, rec. Reymont, Poslední sněm Republiky , "Lidové noviny" 34, 1926, nr 16 z 10. 1., s. 9.

[58] Julius Heidenreich, rec. Frank Wollman, Żeromski a Reymont , "Lidové noviny" 34, 1926, nr 255 z 21. 5., s. 7.

[59] Julius Heidenreich, Nové překlady z Reymonta: Nil desperandum, Povstání , "Lidové noviny" 34, 1926, nr 258 z 22. 5., s. 7.

[60] Julius Heidenreich, Další překlady z Reymonta , "Lidové noviny" 34, 1926, nr 599 z 9. 11., s. 9.

[61] Julius Heidenreich, Památce Wl. Reymonta a St. Żeromského , "Národní osvobození" 3, 1925/1926, nr 36 z 5. 2. 1926 [o uczczeniu pamięci obu pisarzy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie 2. 2. 1926].

[62] Václav Dresler, Soumrak polské moderny . Studie, "Lumír" 53, 1926/1927, nr 4 z 3. 6. 1926, s. 173–180, nr 5 z 15. 07 1926, s. 256–261.

[63] Č. [Karel Červinka], rec. Reymont, Poslední rok republiky. Nil desperandum , "Zvon" 27, 1926/1927, nr 10 z 18. 11. 1926, s. 138–139.

[64] Julius Heidenreich-Dolanský, rec. Reymont, Jitření , "Lidové noviny" 35, 1927, nr 404 z 14. 08, , s. 7.

[65] A., Zajímavé rozdvojení osobnosti. Příhoda slavného polského spisovatele V. Reymonta , "Lidové noviny" 35, 1927, nr 646 z 23. 12., s. 3.

[66] A., Grzymała-Siedlecki: Reymontův dar pozorování , "Země" 9, 1927/1928, nr I z 20. 9. 1927, s. 31.

[67] Č. [Karel Červinka], rec. Reymont, Rok 1794, Povstání , "Zvon" 29, 1928/1929, nr 15–16 z 20. 12. 1928, s. 221.

[68] A., Před revisí soudů o polském písemnictví , "Lidové noviny" 39, 1931, nr 386 z 4. 8., s. 7.

[69] A., Nejnovější polský laureát [o wpływie Reymonta na Weysenhoffa], "Lidové noviny" 40, 1932, nr 194, s. 9.

[70] A., Román či povídka? , "Lidové noviny" 41, 1933, nr 68 z 7. 2., s. 7.

[71] A., Uctívání osob v polském písemnictví , "Lidové noviny“ 41, 1933, nr 217 z 29. 4., s. 11.

[72] Č. [Vincenc Červinka], Reymontovi Chlopi a polšti sedláci ,"Zvon" 35, 1934/1935, nr 37 z 29. 05 1935, s. 520.

[73] Kí, rec. Stanislav Mečiar, Poezia a život. Esseye o politické literatuře , Matica Slovenská 1936, "Lidové noviny" 45, 1937, nr 168 z 3. 4., s. 9.

[74] Gamdzyk Maria, Bibliografia przekładów dzieł Władysława Stanisława Reymonta , w: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna, Warszawa 1975.

[75] Bibliografia literatury polskiej –Nowy Korbut. T. 15: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski . Oprac. Zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Janusza Maciejewskiego, Warszawa 1978.

[76] Oracki Tadeusz, Reymont w świecie. Bibliografia przekładów wydanych w latach 1900–2000 , Gdańsk 2005.