Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví

Autor: Maráz, Karel
Vydání: 1. vyd.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2014
Rozsah: 268 s.
ISBN: 978-80-210-7143-8; 978-80-210-7144-5 (online : pdf); 978-80-210-7145-2 (online : ePub); 978-80-210-7146-9 (online : Mobipocket)
Odkaz do knihovního katalogu MU: 001016303
Více...
Přístupová práva: otevřený přístup
Stáhnout publikaci: pdficon PDF (4.84 MB); epubicon EPUB (3.15 MB); mobiicon MOBI (3.14 MB)

Obsah:

5-7 Úvod Maráz, Karel | pdficon
8-14 Definice základních sfragistických pojmů a nástin vzniku a vývoje pečeti Maráz, Karel | pdficon
15-17 Pečetní typáře Maráz, Karel | pdficon
18-20 Typy pečetí Maráz, Karel | pdficon
21-23 Proces pečetění Maráz, Karel | pdficon
24-40 Vnější znaky pečetí Maráz, Karel | pdficon
41-43 Archivní ochrana pečetí Maráz, Karel | pdficon
44-46 Razítka Maráz, Karel | pdficon
47 Prameny sfragistiky Maráz, Karel | pdficon
48-51 Sfragistické sbírky (v českých zemích) Maráz, Karel | pdficon
52-64 Přehled sfragistického bádání v českých zemích Maráz, Karel | pdficon
65-67 Nástin vývoje papežské sfragistiky Maráz, Karel | pdficon
68-69 Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů Maráz, Karel | pdficon
70-95 Panovnická a státní sfragistika Maráz, Karel | pdficon
96-108 Církevní sfragistika Maráz, Karel | pdficon
109-117 Šlechtická sfragistika Maráz, Karel | pdficon
118-123 Komunální sfragistika Maráz, Karel | pdficon
124-130 Cechovní pečeti Maráz, Karel | pdficon
131-133 Sfragistika univerzit Maráz, Karel | pdficon
134-136 Sfragistika občanská a úřední Maráz, Karel | pdficon
137-140 Falza Maráz, Karel | pdficon
141-152 III. Příklady vzorového katalogového popisu pečetí Maráz, Karel | pdficon
153-165 IV. Slovníček základních pojmů pro sfragistiku Maráz, Karel | pdficon
166-174 Seznam obrazových příloh Maráz, Karel | pdficon
175-177 Soupis zkratek Maráz, Karel | pdficon
178-179 Výběr monografických, přehledových a bibliografických prací Maráz, Karel | pdficon
180-216 Výběr speciální literatury a edic s přihlédnutím k české sfragistice Maráz, Karel | pdficon
217-268 Obrazové přílohy Maráz, Karel | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet