Nedokončený záměr: Úryvek

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 67-81
Extent
67-81
Type
Chapter
Language
Czech
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document