Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Syntax latinských vedlejších vět

Author: Mikulová, Jana
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 498 s.
ISBN: 978-80-210-7207-7; 978-80-210-7208-4 (online : pdf); 978-80-210-7209-1 (online : ePub); 978-80-210-7210-7 (online : Mobipocket)
Link to MU library catalogue: 001025645
Show more...
Rights access: open access
Download: pdficon PDF (4.26 MB); epubicon EPUB (0.93 MB); mobiicon MOBI (1.37 MB)

Table of contents:

8 [Poděkování] Mikulová, Jana | pdficon
9-10 Předmluva Mikulová, Jana | pdficon
Výkladová část
13-17 Úvod Mikulová, Jana | pdficon
19-36 Čas, způsob a vid Mikulová, Jana | pdficon
37-49 Časová souslednost Mikulová, Jana | pdficon
51-55 Systém latinských vedlejších vět Mikulová, Jana | pdficon
57 Obsahové věty Mikulová, Jana | pdficon
59-73 Infinitivní konstrukce Mikulová, Jana | pdficon
75-87 Obsahové věty oznamovací spojkové Mikulová, Jana | pdficon
89-104 Obsahové věty žádací s určitým slovesem Mikulová, Jana | pdficon
105-110 Přehledy Mikulová, Jana | pdficon
111-122 Obsahové věty tázací Mikulová, Jana | pdficon
123-135 Věty vztažné Mikulová, Jana | pdficon
137-162 Věty časové Mikulová, Jana | pdficon
163-171 Věty účelové Mikulová, Jana | pdficon
173-182 Věty účinkové Mikulová, Jana | pdficon
183-191 Věty příčinné, důvodové Mikulová, Jana | pdficon
193-207 Věty podmínkové Mikulová, Jana | pdficon
209-219 Věty přípustkové Mikulová, Jana | pdficon
221-237 Věty způsobové a srovnávací Mikulová, Jana | pdficon
239-264 Konjunktivy závislé na konjunktivu nebo infinitivu, způsobové závislost Mikulová, Jana | pdficon
265-289 Závislá podmínková souvětí Mikulová, Jana | pdficon
291-301 Nepřímá řeč Mikulová, Jana | pdficon
303-308 Přehledy Mikulová, Jana | pdficon
Cvičebnice
311-315 Konjunktiv ve větách hlavních Mikulová, Jana | pdficon
317-322 Souslednost časová Mikulová, Jana | pdficon
323-327 Obsahové věty: infinitivní konstrukce, participiální konstrukce Mikulová, Jana | pdficon
329-343 Obsahové věty oznamovací spojkové Mikulová, Jana | pdficon
345-362 Obsahové věty žádací Mikulová, Jana | pdficon
363-370 Obsahové věty tázací Mikulová, Jana | pdficon
371-378 Věty vztažné Mikulová, Jana | pdficon
379-408 Věty časové Mikulová, Jana | pdficon
409-415 Věty účelové Mikulová, Jana | pdficon
417-425 Věty účinkové Mikulová, Jana | pdficon
427-433 Věty příčinné a důvodové Mikulová, Jana | pdficon
435-442 Věty podmínkové Mikulová, Jana | pdficon
443-451 Věty přípustkové Mikulová, Jana | pdficon
453-462 Věty způsobové a srovnávací Mikulová, Jana | pdficon
463-474 Způsobová závislost Mikulová, Jana | pdficon
475-488 Věty podmínkové v závislosti Mikulová, Jana | pdficon
489-494 Nepřímá řeč Mikulová, Jana | pdficon
495-498 Použitá a doporučená literatura Mikulová, Jana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse