Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2014, vol. 24, iss. 3

Issue title: Literárněvědný sešit
Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

3-4 [Editorial] Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří | pdficon
Články
5-15 "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова и "Степной волк" Г. Гессе : (опыт построения типологической параллели) Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
16-26 K žánrom modernej ruskej a ukrajinskej prózy Žemberová, Viera | pdficon
27-36 Цветовые эффекты в лирике Арсения Тарковского Zacharijeva, Irina | pdficon
Rozhledy – materiály
37-40 Vojvodinské literárne kontakty a literárnovedné kontexty Žemberová, Viera | pdficon
Zprávy – kronika
41-42 Jubileum ukrajinistky Ľubice Babotovej Žemberová, Viera | pdficon
42-44 Za profesorom Pavlom Petrusom Žemberová, Viera | pdficon
44-45 Medzinárodná konferencia na počesť 100. narodenín Bohumila Hrabala Szabó, Réka | pdficon
Recenze
46-49 Návrat k tradíciám Roman, Michal | pdficon
49-52 [Стојановиħ Пантовиħ, Боjана. Распони модернизма. Упоредна читања српске књиҗевности] Mikušiak, Igor | pdficon
52-55 Ruský příspěvek k české i slovenské recepci odkazu L. N. Tolstého Richterek, Oldřich | pdficon
55-59 Slovenská práce o interkulturní komunikaci Zelenka, Miloš | pdficon
59-64 Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície Žemberová, Viera | pdficon

Search


Advanced Search

Browse