Гностический миф в эволюции романа первой трети XX века : (А. Белый, Г. Хессе, В. Набоков, М. Булгаков)

Variant title
Gnostičeskij mif v èvoljucii romana pervoj treti XX veka : (A. Belyj, G. Chesse, V. Nabokov, M. Bulgakov)
Gnostický mýtus v evoluci románu první poloviny 20. st.
Source document: Mikulášek, Miroslav. Západ - Východ : genologické studie. Editor: Mikulášek, Miroslav. Brno: Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 1995, pp. 98-124
Extent
98-124
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document