Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Roman Jakobson

Contributor: Mikulášek, Miroslav (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: V Brně
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 1996
Extent: 529 s.
Series: Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 4
ISBN: 8021014377
Link to MU library catalogue: 000143982
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

[11]-13 Úvodem Mikulášek, Miroslav; Kšicová, Danuše | pdficon
I. Dílo Romana Jakobsona – metodologie – teorie
[17]-28 Roman Jakobson and the Czech poetists language is not a prison house Winner, Thomas Gustav | pdficon
[29]-40 Jakobson's world: his dialogue with Peirce implications for American ethnology Portis-Winner, Irene | pdficon
[41]-49 Moderna a postmoderna : (k otázce plurality a komplexnosti v současné teorii literatury) Mathauser, Zdeněk | pdficon
[51]-60 Symmetry devices in phonology, grammar, poetics Gadet, Françoise | pdficon
[61]-72 Jakobsonian phonology between iconicoty and mathematical set theory Schooneveld, Cornelis Hendrik van | pdficon
[73]-84 The functions of language and the literary genres Stankiewicz, Edward | pdficon
[85]-93 Roman Jakobson i kwestia poetyki nowożytnej i postnovożytnej Czaplejewicz, Eugeniusz | pdficon
[95]-106 Миф как парадигма сознания и бытия Mikulášek, Miroslav | pdficon
[107]-112 Mýtus a inspirace Franěk, Jiří | pdficon
[113]-126 Žánrová funkce motivů šílenství v ruské literatuře 19. století Pospíšil, Ivo | pdficon
[127]-137 Projekce principu soumeznosti na osu výběru : (malá variace na Jakobsonovo velké téma) Kubínová, Marie | pdficon
[139]-143 Jakobson a Baudelairovy "Kočky" Fryčer, Jaroslav | pdficon
[145]-153 K pojmoslovné iniciativě ruské "formální školy" Svatoň, Vladimír | pdficon
[155]-159 Malá Jakobsonova retraktace, aneb, O moudrosti Moudrosti starých Čechů a nemoudrosti vlastní Osolsobě, Ivo | pdficon
[161]-169 Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let Zelenka, Miloš | pdficon
[171]-179 Roman Jakobson a Československo Kuldanová, Pavlína | pdficon
[181]-185 Trojí setkání s Romanem Jakobsonem Weimann, Josef Mojmír | pdficon
II. Epochy a směry
[189]-197 Древнерусские инспирации литературы русского модерна Kovačičová, Oľga | pdficon
[199]-206 Manýrismus, zejména renesanční Kopecký, Milan | pdficon
[207]-212 K interpretacím baroka Mathauserová, Světla | pdficon
[213]-220 Космос как метамодели мира : (к отношению классического и модернистического типов культуры) Lejderman, Naum Lazarevič | pdficon
[221]-228 Поэтика русского модернизма и раннего авангарда : (импульсы Романа Якобсона) Kšicová, Danuše | pdficon
[229]-243 Утопический элемент символистского мышления о жанрах и "формах искусства" Cymborska-Leboda, Maria | pdficon
[245]-256 Далекое озеро "Чад" Николя Гумилева : (к эволюции акмеистической поэтики) Basker, Michael | pdficon
[257]-263 Satira v české avantgardě Pešta, Pavel | pdficon
[265]-274 Balkánská avantgarda a některé její zvláštnosti Dorovský, Ivan | pdficon
III. Poezie
[277]-284 Tradice československého básnictví Velké Moravy Matějka, Ladislav | pdficon
[285]-290 Zu den kosmogonischen und etologischen Sagen und Mythen als den altesten Genres der uralten finnisch-ugrischen Poesie Pražák, Richard | pdficon
[291]-306 Восприятие художником произведения искусства: сонет Вяч. Иванова и часть симфонической поэмы О. Респиги "Римские фонтаны", посвященные фонтану Треви Žekulin, Nicholas G. | pdficon
[307]-313 Odtrh, mýtus a montáž : poznámky k "Morovému sloupu" Jaroslava Seiferta Schwarz, Wolfgang Friedrich | pdficon
IV. Drama a divadlo
[317]-322 Jakobson and his concept of medieval drama Schamschula, Walter | pdficon
[323]-329 Teatr pamięci Tadeusza Kantora wóbec tradycji rosyjskiej początku XX veku Brzoza, Halina | pdficon
[331]-337 Martinů a moderní divadlo Pečman, Rudolf | pdficon
1. Malé a střední žánrové formy
[341]-349 Specifika žánru Komenského Kšaftu umírající matky, jednoty bratrské, ve srovnání s testamenty moravských feudálů Skutil, Jan | pdficon
[351]-356 Русский экспресионистический рассказ : (несколько методологических заметок) Dohnal, Josef | pdficon
[357]-362 Пародия и цитация в "Сентименатльных повестях" М. Зощенко Goller, Ágota N. | pdficon
[363]-369 Прекрасное "косноязычие" Андрея Платонова в рассказе "Фро" Talickaja, Jelizaveta | pdficon
[371]-378 Funkce dialogu v Caragialeově črtě Šrámek, Jiří | pdficon
[379]-389 От иронии к абсурду : (к поэтике "новой волны") Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[391]-398 Литература или порнография? Porter, Robert | pdficon
[399]-407 Поэтика современного литературного апокрифа Volkov, A. R. | pdficon
[409]-427 Ocalić podmiotowość : para-epistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej (na przykładzie "Listów do Jerzego" M. Kuncewiczowej i "Huraganu listopadowego" B. Hrabala) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[429]-438 Современное восприятие жанра сказки : (онтогенетический подход) Lepilová, Květuše | pdficon
2. Román
[441]-450 Виды и функции ретроспекции в романе XX века Kopystjanskaja, Nonna Fominična | pdficon
[451]-468 Ancient myth in Merezhkovsky's Napoleon Pachmuss, Temira | pdficon
[469]-478 Феномен Петербурга Андрея Белого : роман и эссе : (фрагмент) Chałacińska-Wiertelak, Halina | pdficon
[479]-493 Жанр романа мастера (по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита") Kámán, Erzsébet | pdficon
[495]-509 О некоторыцх жанровых особенностях чешского романа 20-х-30-х годов XX века в свете поэтики Р. Якобсона Malevič, Oleg Michajlovič | pdficon
[511]-517 Повествовательная перспектива мистификации в романе Владимира Набокова Pechal, Zdeněk | pdficon
[519]-529 Topic parallelism in Joseph Roth's text of Hiob: Roman eines einfachen Mannes Rostinsky, Joseph N. | pdficon

Search


Advanced Search

Browse