Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)

Contributor: Mikulášek, Miroslav (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Publication year: 1998
Extent: 178 s.
Series: Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 5
ISBN: 8021009691
Link to MU library catalogue: 000144325
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

4-5 Úvod Mikulášek, Miroslav | pdficon
6-27 Satira menippea nell'opera di Giuliano l'Apostata Bartoňková, Dagmar | pdficon
28-37 Podoba hagiografického "nad"žánru ve II. knize Dialogů Řehoře Velikého Baránková, Drahomíra | pdficon
38-46 Putování jako vůdčí motiv literárního díla Kopecký, Milan | pdficon
47-60 Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století Skutil, Jan | pdficon
61-72 Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema) Seidl, Ivan | pdficon
73-84 L'art et la littérature dans Le Magicien d'Alphonse Esquiros : remarques sur la poétique du roman français à l'époque romantique Fryčer, Jaroslav | pdficon
85-109 Život protopopa Avvakuma a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele jako uzlové body ve vývoji ruského románu Pospíšil, Ivo | pdficon
110-121 Итальянское Возрождение в творчестве Д.С. Мережковского Kšicová, Danuše | pdficon
122-131 Narušení komunikace mezi literárními postavami u Leonida Andrejeva a Franze Kafky : (na materiálu povídek Gubernátor a Proměna) Dohnal, Josef | pdficon
132-143 "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе Mikulášek, Miroslav | pdficon
144-155 Función del mito en la novelística de Ernesto Sábato Lukavská, Eva | pdficon
156-167 Жанровые модификации новейшей русской прозы Binová, Galina Pavlovna | pdficon
168-178 Рецепция и поэтическое сознание литературы : (европейская методология 1-ой половины 20 века) Lepilová, Květuše | pdficon

Search


Advanced Search

Browse