Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2014, vol. 63, iss. 1-2

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)
Note: Věnováno památce Mgr. Lucie Štěrbové (1988–2014).
Note: Překlad abstraktů / Abstracts translated by Robin Cassling.

Table of contents:

Články – Articles
2-11 Nikodim Pavlovitch Kondakov et Prague : comment l'émigration change l'histoire (de l'art) Foletti, Ivan | pdficon
12-23 Kaple svatého Jana Křtitele při ambitu kostela svatého Václava v Olomouci a její výzdoba Haragová, Vladěna | pdficon
24-37 Smyslnost v mramoru : kopie Canovova sousoší Amor a Psyché pro knížete Metternicha Petřeková, Eliška | pdficon
38-55 Reliéf "Dívčí válka" sochaře Vojtěcha Eduarda Šaffa : k vzniku a ikonografii uměleckého díla ve světle nových poznatků Nykodémová, Jitka | pdficon
56-65 Tragikomická revolučnost odvahy : Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby) Chmelařová, Marcela | pdficon
66-85 Časopis jako dokument doby : proměna grafického zpracování obálky Hosta do domu (1954–1970) Svobodová, Barbora | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
86-93 La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime: Pierre-Paul Prud'hon a emblematická tradice Konečný, Lubomír | pdficon
Archiv – Archives
94-119 Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtů ve světle pramenů Slavíček, Lubomír | pdficon
120-133 Mými principy, mojí řečí, mým slohem : korespondence Jana Kotěry Karlu a Naděždě Kramářovým Zikmund-Lender, Ladislav | pdficon
134-143 Umýt okno nebo zatmít : z korespondence Zdeňka Kudělky s Jaromírem Neumannem Ivanega, Jan | pdficon
145 Obsah 63. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse