Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog

Contributor: Přichystalová, Renáta (editor) ; Kalábek, Marek (editor) ; Kličová, Jana (translator) ; Trávníčková, Šárka (illustrator) ; Ruet, Charline (illustrator) ; Čučka, Petr (photographer) ; Špaček, Josef (photographer)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 289 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 424
ISBN: 978-80-210-7521-4
Link to MU library catalogue: 006346965
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

7-8 1 Úvod Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek | pdficon
9-14 2 Záchranný archeologický výzkum v Olomouci – Nemilanech Kalábek, Marek | pdficon
15-127 3 Katalog hrobových celků a nálezů Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek; Trávníčková, Šárka; Dresler, Petr | pdficon
129-173 4 Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků z Olomouce – Nemilan : (závěrečná zpráva) Vargová, Lenka; Horáčková, Ladislava | pdficon
175-189 5 Nemilany – hroby koní – archeozoologická analýza Dreslerová, Gabriela | pdficon
191-197 6 Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany Březinová, Helena | pdficon
199-201 7 Petrografické určení surovin kamenných artefaktů z raněstředověké lokality Olomouc – Nemilany Přichystal, Antonín | pdficon
203-205 8 Posudek souboru štípané industrie z pohřebiště Olomouc – Nemilany Kaňáková Hladíková, Ludmila | pdficon
207-272 9 Olomouc – Nemilany : stručná analýza raněstředověkého pohřebiště Přichystalová, Renáta | pdficon
273-276 10 Pohřebiště Olomouc – Nemilany v kontextu olomoucké aglomerace Přichystalová, Renáta | pdficon
277-287 11 Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Olomouc – Nemilany Přichystalová, Renáta | pdficon
288-289 12 Seznam autorů Přichystalová, Renáta | pdficon
[Příloha - mapa] Dresler, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse