Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy

Contributor: Pospíšil, Ivo (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 1998
Extent: 159 s.
Series: Brněnské texty k slovakistice; [1]
ISBN: 80-210-1742-2
Link to MU library catalogue: 000010841
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

5 Úvodem Pospíšil, Ivo | pdficon
6-7 Brněnské slovakistice na cestu Pospíšil, Ivo | pdficon
8-11 Brněnská slavistika a slovakistika Pospíšil, Ivo | pdficon
12-16 Z histórie slovakistiky na Masarykovej univerzite Bartáková, Jarmila | pdficon
17-20 Jak dál ve slovakistice v České republice Měšťan, Antonín | pdficon
21-28 Porovnávací výklad slovanských literatúr Hvišč, Jozef | pdficon
29-40 O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny Jelínek, Milan | pdficon
41-44 Postoje k bohemizmom v súčasnej slovenčine : (ako signály vyrovnávania sa so slovensko-českými vzťahmi) Dolník, Juraj | pdficon
45-58 Slovenský literárněvědný trojúhelník: komparatistika - genologie - translatologie Pospíšil, Ivo | pdficon
59-69 Literárněvědná terminologie v česko-slovenských vztazích Zelenka, Miloš | pdficon
70-76 Problematika česko-slovenské vzájemnosti a její studium na historických oborech filozofické fakulty v Brně Hejl, František | pdficon
77-85 Češi, Slováci a Maďaři na nové mapě Evropy 1918 Romportlová, Marta | pdficon
86-93 Slovakistika v Slovanskom ústave v medzivojnovom období Zelenková, Anna | pdficon
94-99 Slovenská literatura v české škole Dorovská, Dagmar | pdficon
100-108 České a slovenské literárne vzťahy v 90. rokoch : (poznámky o súčasnosti) Žemberová, Viera | pdficon
109-119 Na okraj kulturního vztahu česko-slovenského Linhartová, Věra | pdficon
120-125 K vzťahom českej a slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. rokov Stanislavová, Zuzana | pdficon
126-132 "Bratia bratom" : (ke spolupráci českých a slovenských umělců na poli krásné knihy v období meziválečném Mazáč, Tomáš | pdficon
133-141 Jan Skácel a Slovensko Zambor, Ján | pdficon
142-153 Lunenie jako slovenské snění: Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a česko-slovenské literární vztahy Zand, Gertraude | pdficon
154-159 Jmenný rejstřík | pdficon

Search


Advanced Search

Browse